вторник, 1 сентября 2015 г.

Запрошуємо до нашої бібліотеки

  

     Прогресивні представники вітчизняної педагогіки завжди розглядали шкільну бібліотеку як найважливішу ланку навчального процесу, підкреслюючи її безсумнівний вплив на якість навчання. Адже саме шкільна бібліотека стає для дитини першою в житті. А книга була, є і буде вічним джерелом знань для людини і після закінчення школи. Основою інформаційної культури особи є знання про інформаційне середовище, закони його функціонування та розвитку, а головне – досконале вміння орієнтуватися у безмежному сучасному світі інформації. Шкільна бібліотека є фундаментом освіти і самоосвіти, скарбницею людського знання. Для адміністрації складає особливу цікавість інформація, яка міститься у періодичних виданнях, що виходять в Україні: "Практика управління закладами освіти”, "Управління школою”. Джерелом інформації для вчителів-предметників, вчителів-класоводів у нашій бібліотеці служать матеріали з профільних періодичних видань. Джерелом інформації для учнів є підручники, навчальні посібники, довідники, енциклопедії. Шкільна бібліотека сприяє розвитку навчально-виховного процесу, забезпеченню базового рівня освіти, вихованню в учнів відповідальності, національної свідомості, формуванню в них потреб саморозвитку і вдосконалення. У сучасних умовах завданнями шкільної бібліотеки є не тільки бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямків навчально-виховного процесу у засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог, у самоосвіті та дозвілевій діяльності, а й виховання в учнів інформаційної культури – сталого прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел.

Комментариев нет:

Отправить комментарий