Патріотичне виховання

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОГО СЛОВА

Нормативні документи з питань національно-патріотичного виховання

Закони України

Укази Президента України

* * *

Україна. Верховна Рада. Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді [Текст] : постанова від 12 травня 2015 року № 373-VIII // Міністерство юстиції України. Офіційний вісник України : Збірник нормативно-правових актів : офіційне видання. – 2015. – № 41 (2 черв.). – С. 9-10.

Міністерство освіти і науки України. Наказ. Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах [Електронний ресурс] /Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4068-

Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах : додаток до Наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641 “Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах” [Електронний ресурс] /Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4068-

Погляд у героїчне минуле

Одним з аспектів громадянського виховання є прищеплення учням гордості за свою Батьківщину, любові до рідного краю, його традицій.
Поняття патріотизму виражає найвищу і найсильнішу духовну силу, що зумовлює активну життєву позицію людини. Завдяки почуттю патріотизму людина стає сильною, здатною творити і розбудовувати свою національну державу, що виступає гарантом стабільності й могутності народу, його безсмертя.
Термін «патріотизм» від грецького «патріс» – батьківщина, вітчизна – означає любов до вітчизни, до свого народу, до національних традицій.
Метою патріотичного виховання є становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, знати свої права і обов’язки, цивілізовано відстоювати їх, сприяти єднанню українського народу, громадянському миру і злагоді в суспільстві.
Дуже важливо знати й пам’ятати героїчне минуле нашої країни і нашого народу, бо без минулого немає майбутнього. Адже лише завдяки найкращим взірцям минулого можна побудувати «Дорогу Майбутнього».
Наше героїчне минуле – це орієнтир і фундамент, на якому має будуватись сьогодення та майбутнє і, цей орієнтир ми маємо передавати дітям, щоб не втратився зв’язок поколінь, щоб не забути тих, хто віддавав молоде життя за вільну Українську державу.

Проектна діяльність у виховному процесі

Питання використання новітніх педагогічних ідей є надзвичайно актуальним. Безперечно, у професійній діяльності сучасного вчителя повинні поєднуватися не лише нормативні (ті, що діють на основі визначених норм, стандартів), але й інноваційні елементи. Таке поєднання дозволить суттєво покращити сам процес навчання, зробить його ефективнішим, надаватиме учням більшої самостійності.
У професійній педагогічній діяльності кожного вчителя поєднуються нормативні елементи, що базуються на педагогічній нормі, стандарті, а також – інноваційні, створені у процесі власного педагогічного пошуку. Метод проектів, який, без сумніву, є інновацією у практичній діяльності педагога, сприяє розвитку індивідуальних талантів кожного школяра, а також допомагає навчити учнів активно здобувати нові знання, творчо застосовувати їх.

Уроки мужності

Провідна мета уроків мужності – закласти фундамент національної ідентичності в підростаючої особистості.
Під час проведення уроків мужності доцільно організовувати зустрічі з учасниками бойових дій, волонтерами; відвідання військовослужбовців, які отримали поранення та проходять реабілітацію; виступи дитячих творчих колективів; написання листів солдатам у межах Всеукраїнської акції «Лист пораненому» тощо.
З метою якісної підготовки і проведення уроків мужності в початковій школі треба враховувати психо-фізіологічні вікові особливості молодших школярів. Учні даного віку мають незначний соціальний та моральний досвід, підвищену емоційність, вразливість і водночас пластичність до морально-етичних впливів, імпульсивність. Молодший школяр оволодіває елементарним умінням та навичками підтримки та збереження міжособистісної злагоди, запобігання та мирного розв’язування конфліктів; здатністю брати до уваги думку товаришів та опонентів; орієнтацією на дорослого як носія суспільних еталонів та морального авторитета.
Ураховуючи вікові особливості учнів старшої школи, ефективними формами роботи будуть дискусія, дебати, відверта розмова, етичний тренінг, зустріч, турнір ораторів, моделювання етичних ситуацій, презентація, круглий стіл, фоторепортаж, презентація-захист, тематичний діалог, захист проектів, тематична екскурсія тощо.
Готуючись до уроку мужності, педагог має розуміти, що однією з основних тенденцій розвитку виховання в сучасній школі є пошук форм «діяльного патріотизму», конструктивних проектних форм патріотичного виховання. Довгий час патріотичне виховання підмінялося монументально-ритуальним патріотизмом із поглядом, оберненим лише в легендарне минуле. Але патріотизм – це не тільки діалог з історією та культурою. Це – наше сьогодення. Це – наш сьогоднішній вибір.

 • Галата, Світлана. Учитель-“кіборг” : педагог із Горлівки – один з легендарних захисників Донецького аеропорту: [уроки мужності] / С. Галата // Освіта України. – 2015. – № 5 (2 лют.). – С. 14.
 • Громадська, Н. Н. Мужності й геройства свято [Текст] : урок мужності / Н. Н. Громадська // Все для вчителя. – 2016. – № 7 ; Позакласний час. – 2016. – № 9. – С. 41-42.
 • Затірка, Н. В. Герої на сторожі миру [Текст] : урок мужності / Н. В. Затірка // Все для вчителя. – 2016. – № 7 ; Позакласний час. – 2016. – № 9. – С. 45-46.
 • Іваннікова В. Б. Герої не вмирають! [Текст] : урок мужності / В. Б. Іваннікова // Все для вчителя. – 2016. – № 7 ; Позакласний час. – 2016. – № 9. – С. 43-44.
 • Матат, Дарина. Уроки патріотизму : [про обговорення Програми укр. патріот. вихованя дітей та учнів. молоді у НАПН] / Д. Матат // Освіта України. – 2015. – № 6 (9 лют.). – С. 9 : мал.
 • Мовчан, В. М. І книги теж борються! [Текст] : урок мужності / В. М. Мовчан // Шкільна бібліотека. – 2017. – № 1. – С. 5-10.
 • Погребець Н. О. “Я знаю вас, нащадки запорожців, я вірю вам і низько б’ю чолом…” [Текст] : урок мужності / Н. О. Погребець // Все для вчителя. – 2016. – № 7 ; Позакласний час. – 2016. – № 9. – С. 39-40.
 • Прах, С. О. Що таке патріотизм? [Текст] / С. О. Прах // Все для вчителя. – 2016. – № 8. – С. 4-6.
 • Рибенцева, А. Г. Ти на світі в нас одна [Текст] : урок мужності / А. Г. Рибенцева // Все для вчителя. – 2016. – № 7 ; Позакласний час. – 2016. – № 9. – С. 35-36.
 • Свиридова О. І. Воїни світла, воїни добра [Текст] : урок мужності / О. І. Свиридова // Все для вчителя. – 2016. – № 7 ; Позакласний час. – 2016. – № 9. – С. 37-38.
 • Татарчук Н. Є. Голос поетів проти війни [Текст] : урок мужності / Н. Є. Татарчук // Все для вчителя. – 2016. – № 7.
 • Хоменко О. М. Жива пам’ять про героїв Революції гідності [Текст] : урок мужності / О. М. Хоменко // Все для вчителя. – 2016. – № 7.
 • Цізда, Л. М. “Він був героєм на землі, став ангелом у небі” [Текст] : урок мужності / Л. М. Цізда // Все для вчителя. – 2016. – № 7.
 • Чабарай Ю. Ф. Нетлінний подвиг в ім’я України [Текст] : урок мужності / Ю. Ф. Чабарай // Все для вчителя. – 2016. – № 7.
 • Шаріпова Т. В. Хто вмирає в боротьбі – в серцях живе повіки! [Текст] : урок мужності / Т. В. Шаріпова // Все для вчителя. – 2016. – № 7 ; Позакласний час. – 2016. – № 10. – С. 24-25.

Патріотичне виховання на сторінках періодики

 1. Бабійчук Т. Відеофрагменти як засіб патріотичного виховання: Позакласна робота з української літератури / Т. Бабійчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 6. – С. 16-18. – У статті осмислюється проблема патріотичного виховання студентів у світлі ідей Н.Й. Волошиної. Пропонуються різні форми позакласної роботи. Подається структура організації засідання відеоклубу “Ми — українці”.
 2. Білецька, Світлана. Системний характер національного виховання студентської молоді: проблеми і перспективи / С. Білецька // Українознавство. – 2009. – № 4. – С. 160-166. – Бібліогр. наприкінці ст. – У статті висвітлюється потреба впровадження та вдосконалення системи національного виховання, яка, як і в інших народів, історично склалася в Україні. Аналізуються проблеми підготовки майбутніх спеціалістів у ВНЗ до виховної діяльності. Розкривається перспективність національного виховання студентів у контексті світового освітнього і наукового простору у навчальному процесі.
 3. Борзенкова А. В. Моя Батьківщина – Україна [Текст] : свято / А. В. Борзенкова // Шкільна бібліотека. – 2016. – № 9. – С. 44-46.
 4. Вилегжаніна Т. Деякі аспекти національно-патріотичної діяльності публічних бібліотек України / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2015. – № 4. – С. 4-6.
 5. Гайченко О. В. Плекаємо серця і душі – виховуємо патріотів / О. В. Гайченко // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 4. – С. 2-3.
 6. Горак В. В. Національно-патріотичне виховання підростаючого покоління в Україні : аналітичний огляд / В. В. Горак // Шкільна бібліотека плюс. – 2015. – № 13/14. – С. 20-26. – Библиогр. в конце ст.
 7. Дорошенко Ю. С. Школа патріотичного виховання [Текст] : план виховної роботи школи на І півріччя навчального року / Ю. С. Дорошенко // Позакласний час. – 2016. – № 8. – С. 35-42.
 8. Кібітлевський, Йосип. Частіше заглядаймо в очі історії : [про патріотичне виховання] / Й. Кібітлевський // Освіта України. – 2016. – № 6 (15 лют.). – С. 12 : кольор. фотогр.
 9. Коломоєць Т. Патріотизм та служіння українському народу – принцип державної служби: деякі теоретико-правові та нормативні аспекти / Т. Коломоєць // Право України. – 2014. – № 3. – С. 198-105. – Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Концепція національно-патріотичного виховання // Шкільна бібліотека плюс. – 2015. – № 9/10. – С. 2-9.
 11. Криницька, Оксана. У війні перемагає вчитель : [про патріотичне виховання] / О. Криницька // Освіта України. – 2014. – № 45 (1 груд.). – С. 8-9 : фотогр.
 12. Кулик, Наталія. Патріотизм як дія : [дошкіл. освіта: націон.-патріот. виховання] / Н. Кулик // Освіта України. – 2016. – № 22 (6 черв.). – С. 11.
 13. Національно-патріотичне виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів в умовах модернізаційних суспільних змін : рекомендаційний бібліографічний список / упоряд. О. В. Углова ; ред. Л. І. Самчук // Шкільна бібліотека плюс. – 2015. – № 19/20. – С. 15-31.
 14. Прах, С. О. Що таке патріотизм? [Текст] / С. О. Прах // Все для вчителя. – 2016. – № 8. – С. 4-6.
 15. Приходько І. Ф. Україноцентрична ідея в українській літературі як основа національно-патріотичного виховання учнів / І. Ф. Приходько // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 10/11. – С. 56-62. – Бібліогр. наприкінці ст.
 16. Сердюк Т. С. Звичаї та традиції українського народу [Текст] : інтелектуальна гра / Т. С. Сердюк // Шкільна бібліотека. – 2016. – № 9. – С. 52-54.
 17. Смілянська, Анна. Історичні обставини вимагають посиленої уваги до формування національної ідентичності та почуття патріотизму / А. Смілянська // Голос України. – 2016. – № 79 (29 квіт.). – С. 11 : фотогр. – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/268129
 18. Сорока, Валентина. Джура піде Україною : [патріотичне виховання] / В. Сорока // Освіта України. – 2015. – № 18/19 (11 трав. – С. 5 : фотогр.
 19. Сорока, Валентина. Піар-менеджер літератури : [шкільна програма: про національно-патріотичний аспект викладання та дієві способи зацікавлення читанням] / В. Сорока // Освіта України. – 2015. – № 17 (27 квіт.). – С. 6.
 20. Федотова Н. В. Ми – діти України [Текст] : виховна година / Н. В. Федотова // Шкільна бібліотека. – 2016. – № 9. – С. 49-51.
 21. Шулікін, Дмитро. Про патріотичне виховання і зарубіжну літературу / Д. Шулікін // Освіта України. – 2015. – № 14/15 (6 квіт.). – С. 6 : фотогр.
 22. Щавінський, В. Р. Гурток “Військово-патріотичне виховання” [Текст] : (для учнів 7-10 класів) / В. Р. Щавінський // Позакласний час. – 2016. – № 10. – С. 12-16. – Мета: формувати у підлітків та учнівської молоді високий рівень патріотичної свідомості, почуття національної гідності, відповідальне ставлення до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України.
 23. Юр’єва І. І. Рідна моя Україна [Текст] : гра-змагання / І. І. Юр’єва // Шкільна бібліотека. – 2016. – № 9. – С. 47-48.

Електронні ресурси НБУ ім. В. І. Вернадського (2020-2017)

2016 – 2012

 1. Аркуша Н. М. Патріотичне виховання дошкільнят засобами дитячого музичного фольклору [Електронний ресурс] / Н. М. Аркуша // Таврійський вісник освіти. – 2016. – № 1. – С. 71-81. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2016_1_13 – У статті визначається роль дитячого фольклору в музичному вихованні дошкільнят як одного з дієвих засобів формування в них патріотичних почуттів.
 2. Бабич Т. М. Фізичне та патріотичне виховання молоді у військово-козацьких традиціях [Електронний ресурс] / Т. М. Бабич // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2016. – Вип. 3. – С. 7-12. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2016_3_4 – Актуальним сьогодні на вищому державному рівні є формування ідеології державного будівництва України, яка повинна базуватися на високих національних і загальнолюдських цінностях, згуртувати його і спиратися на глибокі історичні традиції, що ведуть свій родовід від джерел Староруської держави, до кращих досягнень сучасності. Це ідея сильної України, державності, патріотизму й духовності, конституційного ладу, світу, справедливості та благополуччя. У статті розглядаються деякі сторони військово-фізичного виховання молоді, метою якого є становлення майбутнього воїна-патріота. Аналізуються проблеми фізичного та патріотичного виховання молоді в сучасних умовах відзначаються його організаційні форми. Запропонований процес фізичного виховання включає розвиток якостей громадянина, що відповідають національно-державним інтересам України, формуванню моральної, психологічної і військової готовності, працювати на благо країни, захищати її, активно та захоплено змагатися в екстремальних умовах, вірності військовому обов’язку.
 3. Бахтін А. Організація військо-патріотичного виховання [Електронний ресурс] / А. Бахтін // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – № 4. – С. 208-211. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2016_4_39 – У статті піднімається питання по військово-патріотичному вихованню в державі тому, що курс нашої держави спрямований на створення, в основному, професійної армії. Сьогодні, враховуючи тривожну соціальну ситуацію в нашому суспільстві, мабуть, немає більш злободенної теми,ніж шляхи та методи виховання патріотизму у молоді.
 4. Белан В. Формування соціальної ініціативності у процесі патріотичного виховання юних хортингістів [Електронний ресурс] / В. Белан // Теорія і методика хортингу. – 2014. – Вип. 2. – С. 14-20. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmh_2014_2_4 – Мета статті – дослідити як національний вид спорту України – хортинг сприяє формуванню соціальної ініціативності підлітків, а також розкрити зв’язок соціальної ініціативності підлітків з їх патріотичним вихованням.
 5. Белан В. Ю. Особистісно орієнтовані технології патріотичного виховання учнівської молоді у всеукраїнському дитячому громадському русі “школа безпеки” [Електронний ресурс] / В. Ю. Белан // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2016. – Вип. 20(1). – С. 57-66. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2016_20(1)__8 – У статті представлено особистісно орієнтовані технології патріотичного виховання учнівської молоді, які застосовуються під час різноманітних заходів, що проводить Всеукраїнський дитячий громадський рух (ВДГР) «Школа безпеки». Розкрито сутність означених технологій та їх роль у процесі формування громадянина як патріота своєї держави.
 6. Бем Н. В. Національно-патріотичне виховання засобами українських періодичних видань [Електронний ресурс] / Н. В. Бем // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. – 2014. – № 1. – С. 28-32. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_ped_2014_1_6 – У статті розкриваються конкретні засоби періодичних видань, спрямовані на розвиток української національно-патріотичної ідеї, виховання патріотичних почуттів у молоді. Зазначено, що основою консолідації нації є національні цінності українців, піднесення науки і культури, моральні цінності громадськості. Висвітлення національно-культурного життя українців є одним з важливих завдань засобів масової інформації, саме тих видань, яким не байдужа доля прийдешніх поколінь українців.
 7. Бех І. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді [Електронний ресурс] / І. Бех, К. Чорна // Гірська школа Українських Карпат. – 2015. – № 12-13. – С. 26-37. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2015_12-13_25
 8. Білоус О. М. Історіографія вивчення ролі регіонального телебачення у процесі національно-патріотичного виховання дітей [Електронний ресурс] / О. М. Білоус // Наукові записки Інституту журналістики. – 2014. – Т. 54. – С. 200-205. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2014_54_40 – У статті здійснено огляд праць журналістикознавців, психологів, педагогів, які стосуються функціонування регіонального телебачення й формування української національної свідомості дітей, підлітків, юнацтва. Визначено концептуальні засади діяльності сучасного телебачення як специфічного екранного засобу масової комунікації.
 9. Білоус О. М. Основні аспекти дослідження регіонального телебачення в контексті національно-патріотичного виховання дітей [Електронний ресурс] / О. М. Білоус // Держава та регіони. Соціальні комунікації. – 2013. – № 1. – С. 44-48. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2013_1_11 – У статті розглянуто джерела, присвячені регіональному телебаченню, зокрема особливостям його функціонування. Окреслено можливості впливу передач регіональних телеканалів на формування національно-патріотичної свідомості дітей, підлітків, юнацтва.
 10. Білоус О. Телебачення в системі національно-патріотичного виховання дітей [Електронний ресурс] / О. Білоус //Теле- та радіожурналістика. – 2014. – Вип. 13. – С. 150-160. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2014_13_23 – Розглянуто роль телебачення у системі національно-патріотичного виховання дітей. Проаналізовано наукові праці педагогів, психологів, журналістикознавців щодо здатності телебачення потужно впливати на формування національної свідомості у дітей. Осмислено сутність, роль національної свідомості у становленні нації.
 11. Блажевич Ю. І. Хмельницький благодійний фонд “Патріоти України” – воїнам-землякам АТО [Електронний ресурс] / Ю. І. Блажевич, О. І. Блажевич // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. – 2016. – Вип. 9. – С. 335-345. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnui_2016_9_36 – В статті на основі матеріалів місцевих періодичних видань висвітлено становлення та активну діяльність благодійного фонду «Патріоти України», який проводить волонтерські мистецькі акції в зоні АТО, у військових госпіталях, на різних добродійних заходах та фестивалях. Проаналізовано дві складні частини роботи волонтерів благодійного фонду «Патріоти України» в «гарячих точках» Сходу України: перша – це мистецька місія, щоб словом і піснею підбадьорити і зігріти рідними наспівами душі і серця воїнів-земляків зони АТО; друга – це гуманітарна допомога: продукти харчування, медикаменти, засоби особистої гігієни, нічні приціли, маскувальні сітки, берці, наколінники, тактичні ножі, рукавиці, «буржуйки», ліхтарики, рації, спальні мішки, маскувальні форми для розвідників і снайперів, запчастини для карет швидкої допомоги та іншої техніки,будівельні матеріали, різноманітний робочий інструмент тощо.
 12. Бондаренко О. Виховання патріотизму української молоді в історичній ретроспективі [Електронний ресурс] / О. Бондаренко. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. – 2016. – Вип. 6. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_6_4 – В статті аналізується становлення феномену патріотизму та патріотичного виховання молоді в історичній ретроспективі. Розкриті у статті передумови становлення проблеми військово-патріотичного виховання молоді, досліджені особливості і складові патріотичного виховання в історичній ретроспективі мають за мету подальше вдосконалення системи виховання молоді на основі рефлексії багатого історичного досвіду минулих поколінь. Підсумовано, що формування та імплементація природовідповідної для українського суспільства зокрема, і для людства загалом, духовно-патріотичної концепції є першочерговим завданням педагогічної науки та філософії.
 13. Борейко А. В. Роль закладів культури в патріотичному вихованні громадян України [Електронний ресурс] / А. В. Борейко // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. – 2014. – Вип. 2. – С. 19-24. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppog_2014_2_5 – В статті досліджено роль вітчизняних закладів культури у вихованні українців. Показано, що після здобуття Україною незалежності змінилися репертуар її театрів, тематична спрямованість виставок музеїв і демонстрованих кінотеатрами фільмів та наповненість літературою бібліотек. Обґрунтовано, що нинішнє загострення внутриукраїнського конфлікту та неприкрита військова експансії Росії потребують від вітчизняних закладів культури поглиблення історичних досліджень тарозширення патріотичної тематики у їхній діяльності.
 14. Бояринцев О. Історія та освіта як поле взаємодії школи і громадських організацій у справі патріотичного виховання молоді [Електронний ресурс] / О. Бояринцев // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. – 2014. – Вип. 31. – С. 57-63. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2014_31_13 – Аналізуються загальні підвалини взаємодії школи та громадських організацій у справі патріотичного виховання особистості; серед розмаїття чинників автор виділяє історію і освіту, які формують своєрідне поле цього процесу; перед молодіжними громадськими організаціям спільно з школою, постає низка завдань, основними з яким можна вважати спільне поширення історичної правди, формування в молоді інтересу до історичного минулого, розповсюдження науково обґрунтованого історичного знання в молодіжному середовищі, розвінчання історичних міфологем. Вирішення означених завдань в свою чергу передбачає комплекс заходів, форм та напрямів спільної діяльності молодіжних громадських організацій та освітніх закладів.
 15. Бояринцев О. Молодь і студенти у громадянському житті суспільства: участь та патріотичне виховання [Електронний ресурс] / О. Бояринцев // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. – 2013. – Вип. 28. – С. 93-100. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2013_28_21 – Аналізується місце та роль студентсько-молодіжних організацій у громадянському житті суспільства та держави; виокремлюються такі тенденції, як підвищена активність молоді, нетерпимість до зловживань з боку представників влади, прагнення прогресивних змін тощо; разом з тим, автор відзначає, що частині молоді притаманні вузько-прагматичні цілі й прагнення; підкреслюється і таке явище, як намагання деяких організацій та окремих політиків маніпулювати свідомістю та поведінкою молоді; у якості основної тенденції політичної участі молоді та студентів обґрунтовується ідея патріотичного самовиховання.
 16. Бояринцев О. Форми та методи підвищення ефективності участі молодіжних громадських організацій у патріотичному вихованні молоді [Електронний ресурс] / О. Бояринцев // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. – 2013. – Вип. 30. – С. 47-53. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2013_30_10 – Аналізуються досвід та перспективи розвитку таких форм патріотичного виховання молоді, як пошукова діяльність, краєзнавство, створення та забезпечення належного функціонування музеїв, спортивних організацій тощо; відзначається роль молодіжних клубів та міжнародних контактів молодіжних організацій.
 17. Брусакова О. В. Мораль і право як чинники оновлення змісту сучасного політичного і національно-патріотичного виховання [Електронний ресурс] / О. В. Брусакова // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. – 2014. – Вип. 42. – С. 247-256. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_filos_2014_42_26 – Статтю присвячено дослідженню проблеми потенціалу моралі і права як чинників оновлення змісту сучасного політичного і національно-патріотичного виховання. Розглядаються поняття моралі та права у контекстах сучасної освітньої реальності, обґрунтовується необхідність оновлення змісту політичного і національно-патріотичного виховання.
 18. Будак В. Військово-патріотичне виховання як складова національно-патріотичного виховання молоді [Електронний ресурс] / В. Будак // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – № 4. – С. 212-215. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2016_4_40 – У статті аналізується співвідношення понять патріотизм, національно-патріотичне виховання та військово-патріотичне виховання. Визначається місце військово-патріотичного виховання у загальній системі виховання. Розкривається сутність та завдання військово-патріотичного виховання за нормативними документами.
 19. Будак В. Сучасний стан та перспективи військово-патріотичного виховання студентської молоді в університеті [Електронний ресурс] / В. Будак // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – № 1. – С. 142-148. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2016_1_29 – У статті розглядається поняття «патріотизм», що наводять відомі науковці та педагоги України. Розкривається сучасний стан військово-патріотичного виховання в університеті та визначаються перспективи подальшого вдосконалення цього напрямку виховання.
 20. Буланов Ю. І. Виховання патріотизму засобами краєзнавства [Електронний ресурс] / Ю. І. Буланов // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : “Історія та географія”. – 2012. – Вип. 45. – С. 133-135. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2012_45_36 – Усвідомлення понять «Батьківщина», «національна гідність» починається з дитинства, коли відбувається процес формування людини як особистості. Провідне місце у цьому процесі належить краєзнавству, яке збагачує особу знаннями про рідний край, історію села чи міста, вулиці, домівки,де вона народилася і виросла. Саме з любові до малої батьківщини виростає любов до Батьківщини.
 21. Бутурлим Т. І. Патріотичне виховання старшокласників у процесі вивчення української мови (на прикладі теми “Тропи”, 10 клас) [Електронний ресурс] / Т. І. Бутурлим // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. – 2016. – № 4. – С. 64-67. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2016_4_14 – У статті окреслено різноманітні інтерактивні форми роботи на уроці української мови щодо патріотичного виховання старшокласників у контексті педагогіки успіху. Наведено приклади, як досягти синтезу формування патріотичної культури учнів та розвитку в них якостей успішної особистості впроцесі вивчення теми “Тропи”.
 22. Василенко С. М. Система патріотичного виховання та її місце в державотворенні сучасної незалежної України [Електронний ресурс] / С. М. Василенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. – 2015. – № 2. – С. 14-19. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2015_2_5 – У статті досліджено актуальність, сучасний стан та завдання системи патріотичного виховання в Україні, розкрито її сутність за допомогою складових імперативів цього поняття. Висвітлено позитивний досвід у роботі системи патріотичного виховання Польщі. Визначено різноманітність форм і методів виховання патріота своєї держави та ефективність їх впливу на поведінку особистості.
 23. Верес К. О. Подієвий туризм як інструмент патріотичного виховання молоді [Електронний ресурс] / К. О. Верес //Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2014. – Т. 20, № 4. – С. 197-203. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2014_20_4_24
 24. Власюк Г. І. Спортивно-просвітницька організація “Пласт” у системі патріотичного виховання молоді [Електронний ресурс] / Г. І. Власюк, В. К. Кіндрат // Інноватика у вихованні. – 2016. – Вип. 4. – С. 116-124. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2016_4_15 – Патріотичне виховання молоді є сьогодні важливою складовою національної безпеки України. Проблеми соціально-економічного становища українського суспільства на сучасному етапі негативно вплинули на моральні цінності підростаючого покоління. Молодіжною організацією національно-патріотичного спрямування є національна скаутська організація України «Пласт». У «Пласті» поряд із національно-патріотичним вихованням формується почуття поваги до інших народів. Велике значення у виховному процесі пластунів мають українознавство, релігія, природознавство, мистецтво, спорт. Створення належних умов для масового залучення молоді у скаутські організації, в «Пласт» – надійний шлях зміцнення національної свідомості, патріотизму молоді.
 25. Вознесенська О. Л. Медіаконтекст вияву патріотичних почуттів представниками Сходу та Заходу України [Електронний ресурс] / О. Л. Вознесенська, Н. І. Череповська // Проблеми політичної психології. – 2015. – Вип. 2. – С. 74-88. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppr_2015_2_9 – Розглядається висунута авторами ідея стимулювання вияву патріотичних почуттів шляхом спрямованого медіавпливу на емоційну сферу особистості. На основі апробації застосування медіаосвітніх засобів для формування навичок рефлексії патріотичних емоцій і почуттів досліджено вплив медіавізуального контенту на їхню актуалізацію та визначено особливості вияву патріотизму у представників різних регіонів України. Завдяки порівняльному аналізу сприймання різних фотозображень патріотичного змісту та викликаних ними почуттів у мешканців сходу і заходу України з’ясовано деякі їхні відмінності за культурними і комунікативними показниками, розумінням власного патріотизму та патріотичними виявами.
 26. Волошин С. Патріотичне виховання учнів засобами музейної педагогіки крізь призму аналізу програм та підручників для початкової школи, виданих у період незалежної України [Електронний ресурс] / С. Волошин // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – № 2. – С. 31-38. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2016_2_8 – У статті розкрито проблеми патріотичного виховання учнів початкової школи засобами музейної педагогіки; здійснено детальний аналіз програм та підручників для початкової школи, за якими навчаються молодші школярі у часи незалежної України. 
 27. Гаврилюк А. М. Національно-патріотична складова професійних компетентностей студентів туризмознавчих спеціальностей [Електронний ресурс] / А. М. Гаврилюк // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2016. – Вип. 20(1). – С. 99-112. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2016_20(1)__12 – У статті розглянуто національно-патріотичне виховання студентів туризмознавчих спеціальностей як складову формування їх професійних компетенцій. Змодельовано портфоліо професійних компетенцій майбутнього працівника вітчизняної індустрії туризму з урахуванням професійних умінь, професійних знань і загальнолюдських цінностей. Введено до наукового обігу поняття «патріотичної компетентності». Запропоновано практичнийінструментарій для її формування і втілення.
 28. Гаврилюк А. М. Національно-патріотичне виховання українського студентства як пріоритет державної політики [Електронний ресурс] / А. М. Гаврилюк // Публічне урядування. – 2016. – № 4. – С. 205-217. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubm_2016_4_22 – Висвітлено актуальність теми національно-патріотичного виховання як пріоритету державної молодіжної політики на сучасному етапі. Проаналізовано нормативно-правову базу за тематикою дослідження. Схарактеризовано сутність понять: “патріотизм”, його складників та структурних компонентів; “національна свідомість”, “національна самосвідомість”; “громадянська відповідальність”. Доведено, що систематичність і комплексність заходів національно-патріотичного спрямування у вищій школі впливає на формування української національної свідомості, національної ідентичності, громадянської активності студентства. Запропоновано втілювати державну молодіжну політику серед студентської молоді через застосування механізмів державного регулювання національно-патріотичного виховання. Серед них: правовий, організаційний, інформаційно-комунікаційний, маркетинговий, політичний, соціальний. Наголошено на важливості їх комплексного застосування у навчально-виховному процесі вищої школи як ключових компонентів виховання студента як громадянина-патріота та підготовки компетентного фахівця-патріота.
 29. Гринюк Л. Роль клубної роботи в громадянському становленні учнів (із досвіду роботи історико-патріотичного клубу “ВІП” у 2012-2013 навчальному році) [Електронний ресурс] / Л. Гринюк // Проблеми дидактики історії. – 2014. – Вип. 5. – С. 166-171. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prdist_2014_5_18 – У статті висвітлюється роль клубної роботи в громадянському становленні учнів із досвіду роботи історико-патріотичного клубу «ВІП», який діє на базі Кам’янець-Подільського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Хмельницької області.
 30. Громова Н. В. Елементи національно-патріотичного виховання як мотивація до підвищення культуромовної особистості фахівця [Електронний ресурс] / Н. В. Громова, О. А. Кулікова, М. М. Ячменик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 7. – С. 16-23. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_7_5. – Стаття присвячена проблемі національно-патріотичного виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах. Автори розглядають дану проблему в контексті мовної підготовки майбутніх фахівців, оскільки саме рідна мова є однією з основних цінностей національного виховання.
 31. Губенко А. О. Державне регулювання патріотичного виховання у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / А. О. Губенко // Публічне управління та митне адміністрування. – 2016. – № 2. – С. 49–53. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2016_2_8 – Проаналізовано основні засади державного управління патріотичним вихованням студентів як чинника, що консолідує суспільство в цілому, формує в особі студента соціаль-но значущу спрямованість, допомагає чітко визначити життєві орієнтації. Нині патріо-тичне виховання студентів символізує ідею історичної спадкоємності, зв’язки поколінь. Організація цієї роботи у ВНЗ передбачає взаємодію всіх суб’єктів освітнього процесу, спрямованого на виховання, формування патріотичних переконань і стійких норм поведін-ки студентів. Головним змістом виховної роботи слід вважати проведення державної політики з формування у студентів якостей патріота, особистій відповідальності за дотримання вимог Конституції України.
 32. Гула Р. В. Патріотизм в Україні: уроки минулого, сучасний стан, погляд у майбутнє [Електронний ресурс] / Р. В. Гула // Архіви України. – 2013. – № 6. – С. 38-45. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2013_6_4 – Розглядаються основні проблеми патріотичного виховання в сучасному українському суспільстві. Робиться спроба власної інтерпретації даних понять з урахуванням філософських категорій.
 33. Джус О. В. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді в українській діаспорі: досвід, спроби переосмислення [Електронний ресурс] / О. В. Джус // Наука і освіта. – 2016. – № 10. – С. 76-81. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2016_10_15 – У статті проаналізовано питання національно-патріотичного виховання дітей і молоді української діаспори у творчій спадщині видатних її представників. Показано місце і роль громадськості, церкви, молодіжних організацій у цьому процесі, здійснено спробу переосмислити напрацювання українського зарубіжжя у цій сфері в незалежній Україні.
 34. Діденко О. Г. Реалізація державної політики національно-патріотичного виховання молоді на регіональному рівні [Електронний ресурс] / О. Г. Діденко // Ефективність державного управління. – 2014. – Вип. 38. – С. 374-380. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_38_47 – Проаналізовано державно-управлінські аспекти вдосконалення патріотичного виховання в Україні. Простежено створення правових механізмів патріотичного виховання молоді. Запропоновано заходи для активізації процесу національно-патріотичного виховання.
 35. Діденко О. Критерії ефективності державної політики національно-патріотичного виховання молоді в Україні [Електронний ресурс] / О. Діденко // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2014. – Вип. 1. – С. 175-184. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2014_1_21
 36. Дмитренко К. Гурток із хортингу: популяризація здорового способу життя та патріотичного виховання у дошкільному навчальному закладі [Електронний ресурс] / К. Дмитренко // Теорія і методика хортингу. – 2014. – Вип. 2. – С. 145-154. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmh_2014_2_20 – Мета статті – опис практичної діяльності ДНЗ № 550 м. Києва щодо формування у дошкільників здорового способу життя на основі українських народних традицій і цінностей, високої патріотичної свідомості, почуття любові до України.
 37. Довгошия В. Патріотичне спрямування сучасного навчально-виховного процесу учнівської молоді [Електронний ресурс] / В. Довгошия // Молодь і ринок. – 2016. – № 7. – С. 137-141. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_7_31. – Розбудова держави вимагає, щоб Україна мала своїх патріотів, здатних розвивати й захищати її. Тому гостро постає питання про виховання громадянина нової формації, свідомого, творчого, готового до  плідної  праці  в  різних  сферах суспільного життя.
 38. Долецька С. Основні етапи патріотичного виховання молодших школярів засобами краєзнавчої роботи [Електронний ресурс] / С. Долецька // Молодь і ринок. – 2014. – № 3. – С. 106-112. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_3_23 – Розглянуто основні етапи патріотичного виховання молодших школярів, які пов’язані з використанням засобів краєзнавства. Обгрунтовано концепцію формування у дитини уявлення про Малу Батьківщину як частину Великої Батьківщини, про її особисту цінність для неї нарівні з будинком і сім’єю. Запропоновано етапи, які охоплюють початкову школу і спрямовані на поетапне формування уявлень дитини про патріотичні категорії від сім’ї, міста, краю до країни. Акцентовано увагу на тому, що запорукою успіху у справі патріотичного виховання молодшого школярів є послідовність, безперервність, системність та спрямованість.
 39. Дрючило О. А. Організації патріотичного виховання в навчально-виховному процесі коледжу [Електронний ресурс] / О. А. Дрючило, Г. М. Бережна, А. В. Кордонська // Наукові записки [Вінницького національного аграрного університету]. Сер. : Соціально-гуманітарні науки. – 2013. – Вип. 2. – С. 83-89. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/naukzv_2013_2_11 – Метою статті є аналіз сучасного стану організації патріотичного виховання в навчально-виховному процесі, тому що воно покликане: формувати громадянина-патріота; виховувати любов та повагу до української мови, історії, культури; виробляти глибоке розуміння громадянського обов’язку, готовності у будь-який час стати на захист Батьківщини; вивчати бойові традиції та героїчні сторінки історії українського народу.
 40. Єрьоменко Е. Військово-патріотична програма та прикладний хортинг [Електронний ресурс] / Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2014. – Вип. 1. – С. 10-19. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmh_2014_1_4 – Мета статті – опис засад військово-патріотичної програми й прикладного хортингу, спрямованих на національно-патріотичне виховання підростаючого покоління; формування особистості патріота і громадянина шляхом засвоєння спортсменом основ прикладного хортингу; становлення у нього стійкої мотивації щодо умінь і навичок безпечної життєдіяльності, здорового способу життя та уникнення шкідливих звичок тощо.
 41. Жаровська О. П. Сучасні підходи до розуміння національної самосвідомості у системі патріотичного виховання студентів педагогічних університетів [Електронний ресурс] / О. П. Жаровська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2016. – Вип. 46. – С. 175-178. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2016_46_45. – У статті висвітлено змістові та сутнісні складові національної самосвідомості у системі патріотичного виховання студентів педагогічного університету. Розкрито основні визначальні характеристики національної самосвідомості у навчанні та вихованні студентів, зауважується, що національна самосвідомість – сукупність поглядів, знань, оцінок, ідеалів, які відображають специфічний зміст, рівень і особливості уявлень членів національно-етнічної спільноти про минуле, сучасне і майбутнє свого розвитку, про місце й призначення серед інших спільнот, а також характер взаємовідносин з ними. 
 42. Жданович Ю. М. Виховання патріотизму підлітків шляхом залучення до доброчинної діяльності на підтримку воїнів АТО [Електронний ресурс] / Ю. М. Жданович // Інноватика у вихованні. – 2015. – Вип. 2. – С. 172-180. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2015_2_21 – У статті обґрунтовано актуальність проблеми виховання патріотизму підлітків, важливість залучення їх до доброчинної діяльності на підтримку воїнів АТО як один з ефективних методів виховання патріотизму в умовах сучасної соціально-політичної ситуації в державі. Визначено мотиваційні чинники доброчинної діяльності підлітків тазначення такої діяльності у вихованні патріотизму.
 43. Жулковський В. Роль молодіжної скаутської організації “пласт” у національно-патріотичному вихованні підростаючих поколінь [Електронний ресурс] / В. Жулковський // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – № 3. – С. 62-70. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadpcpn_2016_3_8 – У статті розкрито роль української скаутської організації “Пласт” у національно-патріотичному вихованні підростаючих поколінь, розглянуто актуальність національного виховання дітей та молоді. Проаналізована структура, напрями діяльності, виховні положення та основні етапи історичного розвитку організації. “Пласт” – українська скаутська організація. Метою “Пласту” є сприяння всебічному патріотичному вихованню та самовихованню української молоді на засадах християнської моралі. Утворившись під час великих соціальних і політичних потрясінь в Європі, український “Пласт” формувався для виконання конкретної національної мети, на відміну від інших скаутських організацій. 
 44. Журба К. Теоретичні основи національно-патріотичного виховання школярів [Електронний ресурс] / К. Журба, О. Докукіна // Гірська школа Українських Карпат. – 2013. – № 8-9. – С. 235-239. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2013_8-9_66 – У статті розглядаються теоретичні основи національно-патріотичного виховання школярів. Особлива увага приділяється аналізу поглядів українських філософів і педагогів минулого і сучасних. Висвітлюються особливостіїхнього бачення щодо національно-патріотичного виховання дітей та подолання протиріч і кризових явищ.
 45. Заболоцька Л. А. Формування патріотичного компонента національної духовності молоді [Електронний ресурс] / Л. А. Заболоцька // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2013. – №. 2. – С. 166-170. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2013_2_28
 46. Загородня А. Актуальність патріотичного виховання молоді [Електронний ресурс] / А. Загородня, Д. Шевчук // Нова педагогічна думка. – 2014. – № 3. – С. 142-143. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_3_35 – У статті розглядається питання актуальності та сучасного розуміння патріотичного виховання молоді, що має національний характер, базується на національних традиціях українського народу та є ідейною силою національної свідомості.
 47. Загородня А. Сучасне розуміння патріотичного виховання молоді [Електронний ресурс] / А. Загородня. // Теорія та методика управління освітою. – 2013. – Вип. 10. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ttmuo_2013_10_11 – У статті розглядається розуміння патріотичного виховання сучасної молоді як громадян України, що носить національний характер, базується на національних традиціях українського народу, є ідейною силою національної свідомості.
 48. Зелений В. Військово-патріотичне виховання учнів 10-11 класів засобами хортингу [Електронний ресурс] / В. Зелений //Теорія і методика хортингу. – 2014. – Вип. 1. – С. 20-26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmh_2014_1_5 – Мета статті – проаналізувати сучасний стан військово-патріотичного виховання учнів 10-11 класів засобами хортингу; описати методи, які впливають на свідомість старшокласників; визначити та перерахувати організаційно-педагогічні умови військово-патріотичного виховання, на які слід звертати увагупід час занять і тренувань із хортингу.
 49. Зоря Ю. Роль телекомунікаційних проектів у патріотичному вихованні старшокласників [Електронний ресурс] / Ю. Зоря // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2016. – Вип. 1. – С. 126-129. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2016_1_31 – У статті описано виховний потенціал телекомунікаційних проектів як ефективного засобу виховання патріотизму учнів старших класів; висвітлено практичний досвід роботи педагогічних працівників різного фаху щодо використання ІКТ як під час викладання шкільних дисциплін, так і у виховному процесі; представлено інформаційні ресурси мережі Інтернет, які можна використати під час розробки та реалізаціїмоделі патріотично спрямованого інформаційного виховного простору.
 50. Зоря Ю. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у патріотичному вихованні старшокласників: результати дослідно-експериментальної роботи [Електронний ресурс] / Ю. М. Зоря //Наукова скарбниця освіти Донеччини. – 2013. – № 3. – С. 53-57. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsod_2013_3_13 – У статті висвітлюються результати дослідно-експериментальної роботи щодо використання потенційних можливостей інформаційно-комунікаційних технологій для організаціїпатріотичного виховання старшокласників.
 51. Зоря Ю. Використання телекомунікаційних технологій у патріотичному вихованні учнівської молоді [Електронний ресурс] / Ю. Зоря // Нова педагогічна думка. – 2015. – № 2. – С. 201-204. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2015_2_49 – У статті висвітлено потенціал телекомунікаційних технологій як ефективний засіб виховання патріотизму учнів старших класів.Описано практичний досвід роботи педагогічних працівників різного фаху щодо використання ІКТ як під час викладання шкільних дисциплін, так і у виховному процесі.
 52. Зубалій М. Д. Особливості військово-патріотичного виховання старшокласників у процесі позакласної роботи [Електронний ресурс] / М. Д. Зубалій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2014. – № 7. – С. 217-226. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_7_28 – У статті розкрито доцільність дослідження проблеми військово-патріотичного виховання учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі організації та проведення позакласної роботи. Визначено основні завдання військово-патріотичного виховання: формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей; виховання громадянських почуттів і свідомості, поваги до Конституції та законів України, соціальної активності й відповідальності за доручені державні та громадські справи; формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, досягнення відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості; військової професійної орієнтації молоді, формування й розвиток мотивації, спрямованої на виховання патріотичних почуттів.
 53. Зубалій М. Особливості військово-патріотичного виховання старшокласників у процесі позакласної роботи з хортингу [Електронний ресурс] / М. Зубалій, І. Білоцерківець // Теорія і методика хортингу. – 2014. – Вип. 2. – С. 21-27. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmh_2014_2_5 – Мета статті – розкриття особливостей дослідження військово-патріотичного виховання учнів старших класів у процесі навчально-тренувальної роботи з хортингу.
 54. Івашковський В. Концепція військово-патріотичного виховання молоді України [Електронний ресурс] / В. Івашковський //Теорія і методика хортингу. – 2014. – Вип. 2. – С. 28-45. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmh_2014_2_6
 55. Кіриєнко Т. С. Національно-патріотичне виховання учнів загальноосвітньої школи в позакласній діяльності [Електронний ресурс] / Т. С. Кіриєнко // Таврійський вісник освіти. – 2015. – № 4. – С. 194-198. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_4_36 – У статті розглядається доцільність проведення соціалізації учнівської молоді у процесі національно-патріотичного виховання, подано досвід роботи з цього питання у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №41 Херсонської міської ради.
 56. Ковнір О. І. Формування патріотизму та національної свідомості дітей та молоді як складових національної безпеки української держави [Електронний ресурс] / О. І. Ковнір // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”]. Серія : Педагогіка. – 2016. – Т. 269, Вип. 257. – С. 33-37. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2016_269_257_7 – У статті розкриваються особливості, чинники, проблеми та пріоритетні завдання формування патріотизму та національної свідомості дітей та молоді в сучасних умовах; показується, що виховання означених морально-етичних рис особистості є питання національної безпеки, від ефективності втілення яких залежить успішність розвитку всіх інших сфер держави та українського суспільства; доводиться нагальна потреба запровадження загально-державної системи національно-патріотичного виховання підростаючого покоління.
 57. Коломоєць Г. Національно-патріотичне виховання старших підлітків засобами хортингу [Електронний ресурс] / Г. Коломоєць, Ю. Проценко // Теорія і методика хортингу. – 2014. – Вип. 2. – С. 46-54. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmh_2014_2_7 – Мета дослідження – теоретично обґрунтувати ефективність хортингу як одного із засобів національно-патріотичне виховання старших підлітків.
 58. Коломоєць Г. Хортинг у дошкільному навчальному закладі як метод фізичного оздоровлення та патріотичного виховання дітей [Електронний ресурс] / Г. Коломоєць, О. Савчук // Теорія і методика хортингу. – 2014. – Вип. 2. – С. 102-109. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmh_2014_2_15 – Метою статті є характеристика хортингу як методу фізичного оздоровлення дітей дошкільного віку, а також їх патріотичного виховання через ознайомлення з новим національним видом спорту.
 59. Корнейко А. О. Громадянська компетентність як складова патріотичного виховання молоді: зміст, структура, особливості формування [Електронний ресурс] / А. О. Корнейко, М. М. Корнейко // Педагогічний пошук. – 2016. – № 3. – С. 14–18. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2016_3_6
 60. Кособуцька Г. П. Організаційно-педагогічні умови національно-патріотичного виховання підлітків у позакласній роботі [Електронний ресурс] / Г. П. Кособуцька // Інноватика у вихованні. – 2015. – Вип. 1. – С. 127-138. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2015_1_17 – У статті розкрито сутність понять «національне виховання», «національно-патріотичне виховання», «патріотизм»; запропоновано опис змістового наповнення програми, яка містить систему блоків, побудованих на основі формування національно-патріотичних цінностей та якостей; представлено основні структурні компоненти, базові рівні патріотичної вихованості підлітків із характеристикою критеріїв та показників; вмотивовано зв’язок між ними, який визначає специфічні особливості структурно-логічної моделі організації та забезпечення національно-патріотичного виховання; підкреслено ефективність впровадження активних форм і методів; зосереджено увагу на провідних мотивах, що спонукають вихованців до позакласної діяльності національно-патріотичного змісту.
 61. Кравченко А. Національно-патріотичне виховання молоді в Україні – вимога сьогодення [Електронний ресурс] / А. Кравченко, М. Сахно // Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 63. – С. 71-75. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2015_63_13. – Проаналізовано питання національно-патріотичного виховання молоді в Україні як найважливішого напрямку цілісного процесу формування особистості. Обґрунтовано мету, основні завдання та принципи його реалізації в сучасних умовах.
 62. Кротюк В. А. Сучасні концепції дослідження патріотизму [Електронний ресурс] / В. А. Кротюк // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер. : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2013. – № 5. – С. 52-58. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2013_5_8 – Проаналізовано наявні наукові підходи до дослідження патріотизму. Основний акцент зроблено на визначенні поняття «патріотизм» та його інтерпретації у сучасному науковому дискурсі.
 63. Кульчицький В. Патріотичне виховання у контексті формування гуманітарної освіченості фахівців нового покоління [Електронний ресурс] / В. Кульчицький // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. – 2016. – № 1(1). – С. 106-112. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnup_2016_1(1)__21 – Статтю присвячено дослідженню особливостей патріотичного виховання у контексті формування гуманітарної освіченості фахівців нового покоління; на засадах вивчення мети і змісту патріотичного виховання проаналізовано особливості і шляхи покращення формування гармонійно-розвинутої особистості із урахуванням викликів і пріоритетів сьогодення; зроблено висновки про те, що єдність професійної та гуманітарної підготовки фахівців нового покоління стає однією із найважливіших вимог до освіти.
 64. Кульчицький В. Й. Роль молодіжних організацій у патріотичному вихованні школярів в Україні у другій половині ХХ ст. [Електронний ресурс] / В. Й. Кульчицький // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. – 2016. – № 1. – С. 80–84. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2016_1_14 – У статті розглянуто роль молодіжних організацій у патріотичному вихованні школярів в Україні у другій половині ХХ ст.; визначено напрями реалізації завдань для утвердження у свідомості молоді почуття патріотизму та гордості за свою країну; зроблено висновки про те, що результатом виховної пропагандистсько-патріотичної роботи піонерських та комсомольських організацій було те, що молода людина прагнула отримати освіту для реалізації себе у соціумі, а також, щоб працювати і приносити користь своїй Батьківщині.
 65. Кучинський С. А. Військово-патріотичне виховання студентської молоді у вищому навчальному закладі в умовах сьогодення [Електронний ресурс] / С. А. Кучинський // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2015. – Вип. 18. – С. 73-77. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2015_18_14 – У статті робиться спроба аналізу військово-патріотичного виховання студентської молоді в умовах сьогодення. Висвітлюються ключові аспекти формування військово-патріотичних ціннісних орієнтирів в умовах навчально-виховного процесу. Акцентується увага науково-педагогічних працівників на важливості колективного формату виховної діяльності в умовах навчання на військових кафедрах ВНЗ. Підкреслюється специфіка колективних узаємин: самовизначення в колективі; ідентифікація; характер мотивації міжособистісного вибору; висока референтність міжособистісних узаємин; згуртованість військового колективу та взаємна відповідальність його членів. Обґрунтовується важливість культури міжнаціональних відносин: почуття прихильності до того місця, де людина народилася і виросла; поважне ставлення до рідної мови; турбота про інтереси батьківщини та її захист; збереження вірності Україні; відстоювання її волі і незалежності; поважне ставлення до історичного минулого держави; повага до людей різних національностей; дотримання морального такту стосовно мови, до національних звичаїв і традицій інших народів; прояву інтересу до досягнень культури і життя інших держав; прагнення розвивати загальнолюдські цінності. Висвітлюються три етапи засвоєння національних й військово-патріотичних цінностей: перший етап – етнічне самоусвідомлення; другий етап – громадянсько-патріотичне самоусвідомлення; третій етап – військово-патріотичне самоусвідомлення. Констатується важливість популяризації виховної роботи військових кафедр ВНЗ.
 66. Лагода К. І. Формування національно-патріотичної свідомості учнів на уроках української літератури [Електронний ресурс] / К. І. Лагода // Таврійський вісник освіти. – 2016. – № 4. – С. 114-120. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2016_4_24 – У статті розглядаються особливості патріотичного виховання дітей на уроках української літератури та значення уроків словесності для формування національно свідомих громадян України.
 67. Лапа О. В. Особливості вияву почуття патріотизму сучасними підлітками загальноосвітньої школи [Електронний ресурс] / О. В. Лапа // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. – 2015. – Вип. 230. – С. 270-275. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2015_230_43 – У статті розглянуто особливості вияву почуття патріотизму сучасними підлітками загальноосвітньої школи, наголошено на пріоритетному значенні вихованні почуття патріотизму в учнів загальноосвітньої школи, які в майбутньому повинні стати духовно та інтелектуально зрілими представниками нації. Автором проаналізовано вияви патріотичності підлітків, ураховуючи вікові та гендерні відмінності учнів. Також виявлено складові почуття патріотизму сучасних підлітків, вказано на романтизація підлітками цього феномену. Зазначено пряму залежність між активною громадською діяльністю підлітків та усвідомленням необхідності відкритого виявлення почуття патріотизму.
 68. Майборода Н. Педагогічні умови формування патріотизму вихованців сільських навчально-виховних комплексів засобами мистецтва [Електронний ресурс] / Н. Майборода // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 139. – С. 230-233. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2015_139_65 – Мета статті спрямована на визначення та теоретичне обґрунтування організаційно-педагогічних умов процесу формування патріотичних цінностей у вихованців сільських навчально-виховних комплексів.
 69. Максимчук Н. С. Роль українського фольклору в національно-патріотичному вихованні студентської молоді [Електронний ресурс] / Н. С. Максимчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. – 2016. – Вип. 2. – С. 140-145. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppog_2016_2_21 – У статті досліджено роль українського фольклору в національно-патріотичному вихованні студентської молоді. Розкрито сутність поняття «національне виховання», його мету та завдання. Розкрито особливості здійснення національного виховання у вищих навчальних закладах. Охарактеризовано якості характеру патріота, свідомого громадянина держави. Обґрунтовано значення українськогофольклору в системі національно-патріотичного виховання.
 70. Маланюк Т. З. Підготовка педагогів до використання туристсько-краєзнавчої роботи у патріотичному вихованні учнів основної школи [Електронний ресурс] / Т. З. Маланюк // Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. – 2013. – Вип. 18. – С. 157-163. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpnu_fiz_kult_2013_18_31 – В статті розглядається питання підготовки педагогів у використанні засобів туристсько-краєзнавчої роботи в системі патріотичного виховання школярів.
 71. Марфинець Н. Патріотичне виховання школярів на матеріалі літературного краєзнавства [Електронний ресурс] / Н. Марфинець // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2016. – Вип. 1. – С. 176-179. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2016_1_44 – У статті розглядається питання патріотичного виховання учнів на матеріалі літературного краєзнавства. Уточнено сутність поняття “патріотизм” на основі аналізу енциклопедичної літератури. Виділено засоби реалізації – історія, природа, література, образотворче мистецтво рідного краю. Представлено зміст тематичних напрямів: історико-культурний, фольклорно-мистецький, поетичний.Охарактеризовано виховний потенціал поетичних, прозових та мистецьких творів рідного краю.
 72. Маханько О. Б. Реалізація концепції національно-патріотичного виховання: дошкільний навчальний заклад – початкова школа [Електронний ресурс] / О. Б. Маханько // Таврійський вісник освіти. – 2016. – № 3. – С. 38-42. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2016_3_9 – У статті розглядаються способи організації національно-патріотичного виховання у форматі наступності між дитячим садком та початковою школою.
 73. Мельничук Т. Ф. Виховання патріотизму та національного імунітету для збереження культурної спадщини українського народу [Електронний ресурс] / Т. Ф. Мельничук // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2014. – Вип. 2. – С. 23-28. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2014_2_7 – Розглядаються питання патріотичного виховання молоді на засадах національної ідеї, збереження національних і культурних цінностей та традицій українського народу. Представлено засоби формування і розвитку почуття патріотизму у студентів. Запропоновано визначення поняття «національний імунітет» як стійкої громадянської позиції, впевненості у принципах національної ідеї, усвідомлення відповідальності задолю нації, держави і народу.
 74. Михальченко H. В. Патріотична рефлексія як новоутворення молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / H. В. Михальченко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Психологічні науки. – 2014. – Вип. 2.13. – С. 151-155. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2014_2 – У статті показано особливості розвитку патріотичної рефлексії. Особлива увага приділяється розвитку патріотичної рефлексії особистості молодшого школяра як новоутворення молодшого шкільного віку. Висвітлюються найбільш актуальні аспекти розвитку патріотичної рефлексії у дітей. У дітей молодшого шкільного віку виникає усвідомлення власних дій, психічних станів, особливість їх навчальної діяльності полягає у тому, що школярі повинні обґрунтувати правильність своїх висловлювань і дій. Головним новоутворенням, яке відіграє ключову роль у патріотичному розвитку молодшого школяра, є рефлексія. Велику роль у формуванні патріотичної рефлексії молодшого школяра відіграють духовні виховні ідеали українського народу. Системне осмислення народних ідей впливає на розвиток патріотичної рефлексії.
 75. Міма Н. О. Патріотичне виховання молодших школярів як пріоритетний напрям національної системи виховання [Електронний ресурс] / Н. О. Міма // Педагогічний альманах. – 2013. – Вип. 19. – С. 19-24. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2013_19_5 – Статтю присвячено висвітленню основних позицій щодо організації патріотичного виховання учнів молодшого шкільного віку в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи. Розглянуто основні завдання патріотичного виховання молодших школярів як пріоритетного напряму національної системи виховання та визначено різні форми й методи реалізації в навчально-виховному процесі початкової школи. Автор доходить до висновку, що подальшої розробки потребує доопрацювання нового змісту патріотичного виховання, який враховував би культурні особливості різних етносів, що є характерним для будь-якого регіону багатонаціональної України, сучасні форми й методи патріотичного виховання молодших школярів.
 76. Моісєєв В. В. Сутність поняття “військово-патріотичне виховання” [Електронний ресурс] / В. В. Моісєєв // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. – 2016. – Вип. 239. – С. 185-189. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2016_239_28 – У статті розкрито сутність поняття «військово-патріотичне виховання», що розглядається як систематична, системна, цілеспрямована, ідейно-виховна діяльність з формування морально-психологічних, моральних, ідейно-політичних особистісних утворень, що необхідні для захисту Вітчизни, її економічної та військової могутності, екологічної та продовольчої безпеки. Обґрунтовано специфіку військово-патріотичного виховання студентів аграрних вищих навчальних закладів.
 77. Нечитайло А. А. Патріотичне виховання молоді засобами соціальних мереж у глобальному інформаційному просторі [Електронний ресурс] / А. А. Нечитайло // Правова інформатика. – 2014. – № 4. – С. 28-33. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pinform_2014_4_7 – У статті розкрито сутність і зміст процесу кіберсоціалізації, проаналізовано процес соціалізації людини в інформаційному просторі. На основі аналізу основних тенденцій розбудови глобального інформаційного суспільства досліджено роль соціальних мереж у патріотичному вихованні молоді.
 78. Окса М. Національно-патріотичне виховання студентів в умовах сучасного інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / М. Окса, М. Семікін // Українознавчий альманах. – 2015. – Вип. 18. – С. 24-27. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2015_18_8. – Стаття присвячена питанню вкорінення молоді у реалії інформаційного суспільства, в якому виникло складне напруження у взаємодії швидкоплинної інформації і збереження від розмитості духовних підвалин буття молодої особистості. Створюється новітня соціокультурна парадигма, яка актуалізує суттєві ознаки самої людини, духовні основи її буття, становлення яких можливе тільки в контексті культури, як загальнолюдської (у тому числі, й інформаційної), так і національної, індивідуальної тощо. Сучасні гуманістичні світоглядні орієнтири вимагають швидкої адаптації та змін у системі існуючих норм, принципів та засобів організації різнихсфер суспільства.
 79. Окушко Т. К. Особистісно орієнтовані технології патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об’єднаннях: теоретичні засади [Електронний ресурс] / Т. К. Окушко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2016. – Вип. 20(2). – С. 68-78. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2016_20(2)__8 – У статті висвітлено питання розгортання наукового дослідження «Особистісно орієнтовані технології патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об’єднаннях», яке здійснюється працівниками лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України у 2016-2018 роках. 
 80. Оніщук Л. М. Спортивний туризм як засіб національно-патріотичного виховання студентів [Електронний ресурс] / Л. М. Оніщук // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2014. – Вип. 118(3). – С. 219-221. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2014_118(3)__55 – В статті розглядаються особливості національно-патріотичного виховання у процесі їх залучення до спортивно-оздоровчого туризму, як важливого чинника формування та укріплення здоров’я студентів в системі фізичного виховання, спорту,навчально-виховному процесі вищого навчального закладу.
 81. Павлюк А. В. Патріотичне виховання сучасної молоді [Електронний ресурс] / А. В. Павлюк, С. В. Виговська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. – 2016. – Вип. 253. – С. 213-219. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2016_253_37 – У сучасному українському суспільстві патріотичне виховання набуває особливого значення. Актуальність патріотичного виховання зумовлюється процесом формування в Україні єдиної політичної нації. Патріотичне виховання населення спрямоване на забезпечення цілісності, що є головною складовою української національної ідеї. У статті проаналізовано основні поняття і проблеми патріотичного виховання молоді та виявлена його роль для суспільства та нащадків, розглядається розуміння патріотичного виховання сучасної молоді як громадян України. Патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу студентської молоді, головною метою якого є набуття молодими громадянами соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, успадкування звичаї та традицій українського народу. Патріотичне виховання молоді реалізується шляхом виховання правової культури, формування духовних цінностей українського патріота, вшанування національної пам‟яті, забезпечення духовної єдності поколінь, створення умов для розвитку громадянської активності. Результатом патріотичного виховання є утвердження національної самосвідомості молоді, формування в молоді характерних рис патріота, готовність до захисту Батьківщини, збереження стабільності в суспільстві, створення ефективної виховної системи патріотичного виховання молоді.
 82. Патріотичне і громадянське виховання: пункт зіткнення та лінія розмежування [Електронний ресурс] // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2016. – Вип. 20(1). – С. 6-11. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2016_20(1)__3
 83. Прасол Д. В. Психологічні аспекти патріотичного виховання молодших школярів у загальноосвітніх навчальних закладах [Електронний ресурс] / Д. В. Прасол // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. – 2015. – № 2. – С. 148-151. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2015_2_32 – У статті автором висвітлено цілі патріотичного виховання молодших школярів, психологічні особливості патріотичного виховання учнів в початковій школі, чітко окреслені напрямки співпраці педагогів та родини з виховної роботи з учнями, описані методи і засоби патріотичного виховання дітей молодшого шкільного віку.
 84. Просіна О. В. Специфіка патріотичного виховання учнів в умовах східного пограниччя України [Електронний ресурс] / О. В. Просіна // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2016. – Вип. 20(2). – С. 151-163. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2016_20(2)__16 – У статті розглянуто актуальну для українського освітнього простору проблему – специфіку патріотичного виховання учнів в умовах воєнного конфлікту на Сході країни. Розкрито сутність поняття пограниччя, дано тлумачення поняття «кордон» та представлено аналіз результатів опитування з приводу сприйняття «кордону» та сформованого «почуття кордону»; визначено особливості національно-патріотичного виховання в умовах пограниччя, з’ясовано негативні стереотипи, які панують у східному регіоні України; запропоновано шляхи подолання цих стереотипів.
 85. Просіна О. Особливості патріотичного виховання учнів в умовах східного регіону України [Електронний ресурс] / О. Просіна // Гірська школа Українських Карпат. – 2016. – № 14. – С. 60-63. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2016_14_18 – В статті розкрита актуальна проблема для українського освітнього простору – особливості виховання учнів в умовах східного регіону. Описується нові шляхи удосконалення національно-патріотичного виховання учнів в умовах східного регіону України. Адже складна воєнно-політична ситуація, яка сталася на Сході країни викликала потребу реформування освіти. Метою статті є розкрити актуальні проблеми сучасної української освіти – особливості виховання учнів в умовах східного регіону, розглянути сутність негативних стереотипів, які панують на сході країни та шляхи їх подолання під час виховного процесу в закладах освіти, визначити специфіку системи патріотичного виховання та охарактеризувати складові почуття патріотизму. Аналізуються вплив соціально-культурних умов пограниччя на виховні процеси в закладах освіти. Методологічними засадами дослідження є особистісно–орієнтований та розвивальний підходи. Отже розроблення системи патріотичного виховання в умовах східного регіону необхідно проводити з урахуванням специфіки соціально-культурних умов пограниччя це дасть можливість моделювати інноваційну систему національно-патріотичного виховання учнів в умовах східного регіону.
 86. Проць Р. Спецкурс “Бойові мистецтва України” у системі військово-патріотичного виховання учнівської молоді [Електронний ресурс] / Р. Проць // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2016. – Вип. 16. – С. 393-399. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2016_16_52 – У статті розглядаються актуальні питання військово-патріотичного виховання учнівської молоді та її підготовки до захисту Батьківщини. Автор звертає увагу на недостатню дієвість традиційних форм і засобів шкільного військово-патріотичного виховання та наводить низку власних пропозицій щодо підвищення рівня військово-патріотичної вихованості старшокласників. Подається характеристика та зміст спецкурсу «Бойові мистецтва України».
 87. Проць Р. Хортинг як чинник військово-патріотичного виховання учнівської молоді в процесі допризовної підготовки [Електронний ресурс] / Р. Проць // Молодь і ринок. – 2014. – № 5. – С. 88-93. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_5_21 – Стаття присвячена проблемі військово-патріотичного виховання засобами хортингу. Автор розкриває зміст хортингу як національного виду єдиноборства та комплексної системи самовдосконалення особистості, заснованої на фізичному, морально-етичному та духовному вихованні, і прослідковує можливість впровадження його елементів до процесу допризовної підготовки учнівської молоді в українськихзагальноосвітніх закладах.
 88. Радзієвський В. О. Євромайдан: патріотизм у культурному полі України [Електронний ресурс] / В. О. Радзієвський // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2014. – № 2. – С. 56-60. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2014_2_13 – У статті аналізується феномен Майдану. Автор описує основні аксіологічні концепції, культурні коди і специфіку ментальної парадигми рушійної сили Євромайданув контексті базових соціокультурних рефлексій у сучасному культурно-історичному дискурсі України.
 89. Роззавко А. Роль національно-патріотичного виховання у формуванні духовно-морального світогляду сучасної молоді [Електронний ресурс] / А. Роззавко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2015. – № 4-5. – С. 127-136. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2015_4-5_15 – Мета статті – розглянути особливості національно-патріотичного виховання у формуванні духовно-морального світогляду сучасної молоді.
 90. Сидоренко О. С. Позаурочна робота як чинник формування патріотичних почуттів молодших школярів [Електронний ресурс] / О. С. Сидоренко // Педагогічний пошук. – 2016. – № 4. – С. 75–78. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2016_4_22 – Аналізується мета, завдання та зміст патріотичного виховання молодших школярів як громадян України.
 91. Скок Н. С. Ефективність реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання [Електронний ресурс] / Н. С. Скок, Н. Є. Мазіна // Менеджер. – 2016. – № 1. – С. 62-71. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2016_1_11 – У статті проаналізовано ефективності реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання у зоні конфліктної взаємодії. За матеріалами соціологічного дослідження показані особливості національно-патріотичного виховання старшокласників м. Маріуполя. Виявлені тенденції показали позитивні зрушення щодо національно-патріотичного виховання учнівської молоді. Водночас виявлена необхідність постійного моніторингу перебігу виховного процесу, а також посилення роботи у цій сфері на різних рівнях організації суспільства.
 92. Согорін А. А. Реклама як засіб патріотичного виховання (за результатами масового та експертного опитувань) [Електронний ресурс] / А. А. Согорін // Український соціум. – 2016. – № 4. – С. 134-139. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2016_4_11 – Досліджено потенціал реклами як засобу патріотичного виховання у сучасному українському суспільстві. За результатами власного соціологічного дослідження зроблено такі висновки: реклама стала частиною культури, вона виконує багато різних соціальних функцій. Як один з агентів соціалізації, реклама містить у собі механізм виховного впливу, тобто може стати транслятором патріотичних цінностей. З огляду на необхідність пошуку інноваційних підходів до патріотичного виховання суспільства, актуальними є можливості державної політики в галузі реклами, політики різних органів саморегулювання.
 93. Стахів Л. Патріотичне виховання учнів початкової школи (на прикладі проведення виховного заходу “Боже великий єдиний, нам Україну храни”) [Електронний ресурс] / Л. Стахів, Л. Кобільник, С. Волошин // Молодь і ринок. – 2016. – № 9. – С. 95-99. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_9_22 – У статті висвітлено проблему патріотичного виховання учнів початкової школи у контексті використання форм та методів під час проведення виховного заходу “Боже Великий Єдиний, нам Україну храни”; запропоновано цікавий дидактичний матеріал з метою ефективності здійснення позакласної роботи у початковій школі.
 94. Стельмашук Ж. Г. Використання інформаційних технологій у національно-патріотичному вихованні учнів [Електронний ресурс] / Ж. Г. Стельмашук, Н. Й. Грицюк // Інноватика у вихованні. – 2016. – Вип. 4. – С. 239-250. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2016_4_29 – У статті розкривається роль інформаційних технологій як засобу виховання. Узагальнено досвід використання інформаційних технологій у вихованні учнів сільської загальноосвітньої школи (на прикладі Лютинського НВК Дубровицького району Рівненської області); схарактеризовано та уточнено можливості і напрями використання інформаційних технологій при розв’язанні завдань національно-патріотичного виховання у навчальному закладі. Виокремлено переваги використання інформаційних технологій у виховному процесі школи. Доведено, що інформаційні технології у національно-патріотичному вихованні учнів є потужним та незамінним засобом його ефективності.
 95. Стех Є. О. Оптимізація процесу патріотичного виховання учнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів [Електронний ресурс] / Є. О. Стех // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2016. – № 3-4. – С. 29-36. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/srutip_2016_3-4_6 – У статті проаналізовано ефективність реалізації структурно-функціональної моделі для оптимізації процесу патріотичного виховання учнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів. Здійснена спроба обґрунтувати та експериментально перевірити запропоновані педагогічні умови у процесі патріотичного вихованняучнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів.
 96. Стрілько В. Українське національно-патріотичне виховання в нормативно-правових актах України [Електронний ресурс] / В. Стрілько // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2014. – № 3. – С. 153-165. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2014_3_19
 97. Сьомін С. В. Проблеми патріотичного виховання в Україні: теоретико-методологічний та правовий аспект [Електронний ресурс] / С. В. Сьомін // Стратегічні пріоритети. – 2016. – № 2. – С. 96-105. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2016_2_13 – Актуальність роботи зумовлена нагальною необхідністю розробки й запровадження більш дієвих механізмів зміцнення національно-патріотичних засад української державності і духовного суверенітету українського народу за умов збройної агресії з боку Російської Федерації. Мета роботи – на підставі теоретико-методологічного та історичного аналізу особливостей військово-патріотичного виховання молоді в різних країнах світу запропонувати шляхи вдосконалення державної політики України з питань національно-патріотичного виховання. Розглянуто науковий феномен та історичне походження терміна “патріотизм”. Досліджено особливості і складові патріотичного виховання, а також система позавійськової підготовки у провідних країнах світу. Проведно аналіз ефективності чинного законодавства країни щодо організації та ведення національно-патріотичного виховання молоді, надано пропозиції стосовно підвищення ефективності державної політики у цій сфері.
 98. Тарнавський М. Т. Мовний аспект національно-патріотичного виховання. Уроки історії та реалії сучасності [Електронний ресурс] / М. Т. Тарнавський // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. – 2015. – Вип. 32. – С. 295-306. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2015_32_23
 99. Тесленко С. Сутність понятійного апарату національно-патріотичного виховання дітей [Електронний ресурс] / С. Тесленко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – № 2. – С. 186-190. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2016_2_38 – У статті подано визначення понять «патріотизм», «патріотичне виховання», «національно-патріотичне виховання», «національна свідомість і самосвідомість»; висвітлено погляди вчених на національно-патріотичне виховання дошкільників. Оскільки однією із найважливіших завдань сучасної освіти є патріотичне виховання дітей та молоді, першочергового значення набуває пошук методів, форм, засобів виховання в дітей громадянських почуттів, любові до Батьківщини, відданості своєму народові.
 100. Тимчик М. В. Військово-патріотичне виховання старших підлітків у процесі занять хортингом [Електронний ресурс] / М. В. Тимчик, Р. М. Мішаровський // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2015. – Вип. 3(1). – С. 353-355. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2015_3(1)__110 – В статті розкривається єдність школи та сім’ї у військово-патріотичному вихованні старших підлітків у процесі занять хортингом. З цією метою проаналізовано військово-патріотичне виховання в загальноосвітніх навчальних закладах і розкрито спільну діяльність школи та сім’ї у військово-патріотичному вихованні учнів 7–9 класів у процесі занять хортингом. У статті показано, що правильне застосування змісту, форм і методів даного дослідження впливає на військово-патріотичну вихованість учнівської молоді.
 101. Тимчик М. В. Єдність школи та сім’ї у військово-патріотичному вихованні старших підлітків у процесі занять хортингом [Електронний ресурс] / М. В. Тимчик // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2014. – Вип. 18(2). – С. 313-321. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2014_18(2)__38 – Розкрито єдність школи та сім’ї у військово-патріотичному вихованні старших підлітків у процесі занять хортингом. З цією метою проаналізовано військово-патріотичне виховання в загальноосвітніх навчальних закладах і висвітлено спільну діяльність школи та сім’ї у військово-патріотичному вихованні учнів 7-9 класів під час занять хортингом. У статті доведено, що правильне застосування змісту, форм і методів представленого дослідження впливає на військово-патріотичнувихованість учнівської молоді.
 102. Тимчик М. Виховання патріотизму в старших підлітків у процесі занять хортингом [Електронний ресурс] / М. Тимчик //Теорія і методика хортингу. – 2014. – Вип. 1. – С. 27-35. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmh_2014_1_6 – Мета – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність патріотичного виховання старших підлітків у процесі занять хортингом.
 103. Троценко Т. Ефективність впливу народних рухливих ігор на виховання патріотизму в молодших школярів [Електронний ресурс] / Т. Троценко, В. Троценко // Нова педагогічна думка. – 2013. – № 4. – С. 212-214. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_4_68 – У статті на основі систематизації та аналізу літературних даних і передового практичного досвіду визначено ефективність впливу народних рухливих ігор на виховання патріотизму в молодших школярів.
 104. Тупікова Г. А. Методичні засади виховання патріотизму майбутніх учителів у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Г. А. Тупікова // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2016. – № 1. – С. 60-67. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2016_1_11 – У роботі розглядаються сучасні методи і форми організації процесу патріотичного виховання майбутніх учителів засобами українського музичного мистецтва. Особливу увагу приділено методам: духовно-моральної ситуації, пошукової діяльності, проектів, конкретної ситуації, повтору. Розглянуто такі форми організації патріотичного виховання, якволонтерська діяльність та флешмоб.
 105. Тупікова Г. А. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до патріотичного виховання школярів засобами українського музичного мистецтва [Електронний ресурс] / Г. А. Тупікова // Педагогіка та психологія. – 2016. – Вип. 53. – С. 148-155. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2016_53_19 – У статті визначено педагогічні умови підготовки вчителів до використання української музики в освітній діяльності. Аналізується характер педагогічних умов, робиться висновок про те, що педагогічні умови – це набір об’єктивних можливостей змісту, форм, методів, прийомів, засобів просвітницької діяльності. На основі аналізу процесу патріотичного виховання студентів, проведеного опитування студентів, викладачів, експертів, аналізі наукової літератури, позитивного педагогічного досвіду охарактеризовано особливості педагогічних умов ефективної підготовки майбутніх вчителів до патріотичного виховання учнівської молоді.
 106. Філімонова Т. В. Національно-патріотичне виховання особистості як педагогічна проблема [Електронний ресурс] / Т. В. Філімонова // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 69(3). – С. 138-142. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2016_69(3)__31.
 107. Федоренко О. М. Національно-патріотична вихованість учнів загальноосвітніх шкіл: психологічний аспект [Електронний ресурс] / О. М. Федоренко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 51. – С. 400-409. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2016_51_56 – У статті висвітлено поняття національно-патріотичної вихованості учнів загальноосвітніх навчальних закладів, психологічні особливості національно-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Чітко окреслено напрями співпраці педагогів та родини з виховної роботи з учнями, описано методи й засоби національно-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
 108. Хома О. М. Рідне слово як засіб національно-патріотичного виховання на уроках української мови у початковій школі [Електронний ресурс] / О. М. Хома // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. – 2016. – Вип. 1. – С. 101-105. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2016_1_26 – У статті розкривається роль слова у національно-патріотичному вихованні молодших школярів. Визначено актуальність дослідження. Сучасність вимагає нових підходів до навчання і виховання в системі освіти, початкової зокрема. Потребує подальша розробка теоретичних і практичних засад формування національних почуттів засобом слова на уроках української мови в початковій школі. Низка законодавчих актів України, досліджень науковців з означеної проблеми дають можливість активізувати цю роботу, визначити шляхи її реалізації. Визначено окремі вправи, що сприятимуть формуванню національної свідомості у молодших школярів засобом слова. Серед них: аудіювання тексту, мовні хвилинки – орфоепічні, орфографічні, каліграфічні, вправи «Говори красно», вправи іззастосуванням тексту, комунікативні завдання, інноваційні вправи.
 109. Черевко Л. А. Формування патріотизму та національної свідомості школярів засобами позакласної екологічної освіти [Електронний ресурс] / Л. А. Черевко // Таврійський вісник освіти. – 2016. – № 4. – С. 185-189. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2016_4_37 – У статті визначено, що патріотичне виховання школярів починається з пізнання Батьківщини, а рідна природа – один із найбільш впливових чинників у вихованні любові до рідної землі. Через дослідження свого краю можна привернути увагу до екологічних проблем і радикально змінити екологічну ситуацію, що склалася в районі, місті, рідному селі. Виховуючи любов до рідного краю, формуємо гідне майбутнє рідної Херсонщини.
 110. Черненко-Шнурко Д. А. Патріотичне виховання підлітків засобами рідної мови [Електронний ресурс] / Д. А. Черненко-Шнурко // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2016. – Вип. 4. – С. 229-236. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2016_4_29 – У статті розглянуто вплив рідної мови на виховання патріотичних почуттів підлітків. Розглянуто засади, завдання та компоненти позанавчальної виховної роботи. Акцентовано увагу на зазначеній виховній роботі з патріотичного виховання підлітків. Дійдено висновку, що виховуючи любов до української мови та рідного слова, формується ціннісне ставлення підлітків до держави, культурних і духовних надбань народу, гордість засучасне й історичне минуле країни та почуття патріотизму.
 111. Черненко-Шнурко Д. А. Формування патріотизму підлітків з використанням сучасних технологій виховання [Електронний ресурс] / Д. А. Черненко-Шнурко // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. – 2016. – № 2. – С. 115–120. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2016_2_20 – У статті розглянуто проблему патріотичного виховання в освітньому процесі сучасної школи. Визначено класифікацію та складові компоненти патріотичних технологій виховання та їх вплив на патріотичне виховання підлітків. З’ясовано термін «педагогічна технологія» та «виховна технологія» як її частина. Розглянуто масові, групові та індивідуальні форми виховної роботи з патріотичного виховання та їх практичне застосування в умовах освітньо-виховного середовища. Приділено увагу основним формам патріотичного виховання та ефективності їх використання в сучасній школі.
 112. Човрій М. Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами українського музичного фольклору [Електронний ресурс] / М. Човрій, Л. Сухацька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2016. – Вип. 1. – С. 323-326. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2016_1_82 – У статті окреслено проблематику патріотичного виховання підростаючого покоління в сучасних умовах розвитку державності України. Охарактеризовано особливості формування патріотичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку крізь призму використання української народної музичної творчості. Розкрито патріотично-виховний потенціал колискових пісень, забавлянок, колядок та щедрівок. Доведено, що український музичний фольклор має значні педагогічні можливості та сприяє формуванню першоосновнаціональної самосвідомості особистості дошкільника.
 113. Шаповалов Б. Підготовка старшокласників до дій в екстремальних ситуаціях у процесі військово-патріотичного виховання (на прикладі хортингу) [Електронний ресурс] / Б. Шаповалов // Теорія і методика хортингу. – 2014. – Вип. 2. – С. 63-69. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmh_2014_2_9 – Метою статті є дослідження теоретичних аспектів підготовки старшокласників до дій в екстремальних умовах засобами бойового мистецтвахортинг у контексті військово-патріотичного виховання.
 114. Якубовський В. Інформаційне забезпечення національно-патріотичного виховання через комплексні бібліотечні заходи [Електронний ресурс] / В. Якубовський // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 6. – С. 22-25. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2016_6_8 – Проаналізовано питання національного патріотизму, висвітлено досвід Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського з проведення комплексних бібліотечних заходів, які впливають на розвиток і популяризацію національно-патріотичного виховання громадянина України, його інформаційного забезпечення.
 115. Ящук І. Діяльність студентських творчих колективів у розвитку патріотизму сучасної молоді [Електронний ресурс] / І. Ящук // Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. – 2014. – Вип. 14. – С. 248-254. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mistec_2014_14_37 – Розкрито проблему розвитку патріотизму молоді завдяки різним активним формам самодіяльності на прикладі творчості Народного ансамблю пісні і танцю “Черемош” Львівського національного університету імені Івана Франка. Визначено соціально-психологічні механізми формування патріотизму як особистісного утворення. Розглянуто розвиток когнітивного, етноідентифікаційного, емоційно-мотиваційного та практичного компонентів патріотизму. Проаналізовано життя творчого колективу, спільну творчу діяльність, задоволення особистісних потреб кожного учасника колективу, а також особливості діяльності, що сприяють розвитку в молоді моральних, інтелектуальних, естетичних почуттів, формують такі особистісні якості, як усвідомленість і стриманість почуттів, інтенсивно розвивають почуття товариства, дружби, колективізму, відповідальності.

Комментариев нет:

Отправить комментарий